ADMINISTRATIV

CONFERINTE

EVENIMENTE

FORMULARE TIPIZATE

METODOLOGIA OBTINERII GRADELOR

PREOTI

PROIECTE

SALA DE SEDINTE

STATUTUL B.O.R.Meteo


Protopopiatul (protoieria)

S T A T U T U L
PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE


A. Protopopiatul (protoieria)
Art. 69 - (1)
Protopopiatul (protoieria) este o unitate bisericeascã administrativã care cuprinde mai multe parohii arondate de pe teritoriul aceleiasi eparhii.
(2) Înfiintarea, desfiintarea, delimitarea si schimbarea întinderii teritoriale a protopopiatelor se aprobã de Adunarea eparhialã, la
propunerea Consiliului eparhial, tinând seama de cerintele misionar pastorale locale, precum si de situarea parohiilor si filiilor dintr-o zonã geograficã.
(3) Fiecare protopopiat are o cancelarie administrativã proprie în cadrul cãreia functioneazã personal clerical si neclerical
aferent competentelor date prin statut si regulamentele bisericesti.

(4) Personalul administrativ clerical si neclerical din cancelaria protopopiatului se numeste de chiriarh, într-o sediniã a Permanentei Consiliului eparhial, pe baza unei liste de mai multi candidati intervievati în prealabil la Centrul eparhial.
Portal ortodox Bihor
www.episcopiaoradiei.ro www.biserici-din-lemn.bihor.ro www.bisericaculuna.ro www.crisulrepede.ro www.centrulculturalortodox.bihor.ro www.groupromo.ro www.bihor.ro