ADMINISTRATIV

CONFERINTE

EVENIMENTE

FORMULARE TIPIZATE

METODOLOGIA OBTINERII GRADELOR

PREOTI

PROIECTE

SALA DE SEDINTE

STATUTUL B.O.R.Meteo


ACTE NECESARE LA ANGAJARE;

ACTE NECESARE LA ANGAJARE
ACTE NECESARE LA ANGAJARE

termen de depunere la Protopopiat - cu 10 zile înainte de data începerii activităţii.

1 cererea titularului de angajare pe post către parohie, înregistrată la parohie cu număr, aprobată de preotul paroh şi ştampilată
2 adeverinţă medic de familie că persoana e aptă de muncă
3 xerocopie carte identitate
4 xerocopie certificat de naştere şi căsătorie, după caz
5 procesul verbal al Consiliului Parohial privind hotărârea de angajare
6 adresa preotului paroh de înaintare la Episcopie din partea Parohiei
7 act de studii
8 fişă de aptitudini – Medimun, str. Dunării, nr. 15, etaj
Portal ortodox Bihor
www.episcopiaoradiei.ro www.biserici-din-lemn.bihor.ro www.bisericaculuna.ro www.crisulrepede.ro www.centrulculturalortodox.bihor.ro www.groupromo.ro www.bihor.ro